Programari d’escriptori CTC+

Proporciona informació detallada i continuada de la temperatura i la humitat del material emmagatzemat a diferents nivells.

Finestra de visualització

  • Plànol de la instal·lació.
  • Vista en planta de les sondes de la sitja seleccionada.
  • Informació de sitges, sondes i sensors.
  • Termografia: visió termogràfica de les temperatures a l’alçada seleccionada.
  • Nivell d’ompliment actual de la sitja.

Finestra gràfica

Per a un millor control del gra, totes les dades recollides pels sensors de la planta d’emmagatzematge es guarden en una base de dades i es representen en gràfics. Els gràfics permeten visualitzar, per a cada sitja i a diferents alçades dins la sitja, els següents paràmetres durant un període de temps:
  • Temperatura: permet la identificació de tendències d’escalfament o processos de refredament.
  • Humitat: mostra el contingut d’humitat d’equilibri (EMC) per ajudar l’usuari a prevenir la fermentació o els punts calents.
  • Nivell d’ompliment: mostra la quantitat de cereal emmagatzemat mitjançant la visualització dels cicles de càrrega i descàrrega.
  • Ventilació: permet controlar el nombre d’hores que ha estat treballant la ventilació.

Integració per a l'emmagatzematge de matèries primeres

CTC+ pot treballar amb qualsevol procés de producció que admeti un dels protocols següents: OPC o Modbus.