Per a sitges

Conserveu el vostre gra en condicions perfectes de temperatura i humitat, i obteniu-ne el màxim valor de mercat.

Durant l’emmagatzematge es poden produir pèrdues de qualitat del gra, a causa de les males condicions d’emmagatzematge. Amb els sistemes de monitoratge de Gescaser, podreu controlar la temperatura i la humitat del cereal emmagatzemat, i estalviareu temps i diners. Supereu les auditories de qualitat del gra emmagatzemat gràcies a un control total del cereal emmagatzemat amb el sistema Gescaser.

Components del sistema de monitoratge

Maquinari per monitorar la temperatura i la humitat del cereal emmagatzemat.
Sonda de temperatura
La nostra sonda consta d’un tub llis, flexible i de petit diàmetre que redueix la tracció sobre el sostre de la sitja. El cable del sensor mesura la temperatura a diferents nivells mitjançant diversos sensors calibrats. El cable del sensor és tan fàcil d’extreure i de tornar a inserir que facilita qualsevol reparació, verificació o calibratge fins i tot amb la sitja plena de gra.
Sonda de temperatura i humitat
Sonda que consta d’un tub llis, flexible i de petit diàmetre amb sensors que mesuren tant la temperatura com la humitat del cereal. Sense limitacions de sensors, que es distribueixen segons les necessitats del client.
Caixa electrònica
Les caixes electròniques es col·loquen normalment al centre de la sitja i s’hi pot accedir fàcilment des de la passarel·la. Són elements fàcils de connectar i substituir, i faciliten qualsevol tipus de reparació.

Ventilació automàtica

Permet el control automàtic dels ventiladors i els extractors de sostre de cada sitja segons les condicions ambientals i el cereal emmagatzemat.
Per obtenir més informació sobre la ventilació, consulteu la secció Emmagatzematge segur.
Sonda anticondensació
Mesura la humitat relativa i la temperatura de l’aire entre el cereal i el sostre de la sitja. Controla l’arrencada i l’aturada dels extractors de sostre per tal d’evitar la condensació a les parets i al sostre de la sitja.
Estació meteorològica
Mesura la humitat relativa i la temperatura de l’aire exterior. Permet que els ventiladors s’encenguin automàticament només quan les condicions ambientals són favorables per a la ventilació.
Mòdul de relé
Està format per contactes de lliure tensió on es connecten els ventiladors per a l’engegada i/o l’aturada automàtica optimitzada segons paràmetres seleccionats. També es pot utilitzar com a senyal d’alarma per importar al PLC/SCADA del client.

Centre de control

Mostra la temperatura del gra segons les característiques de cada instal·lació.
Aplicació dissenyada per a plantes petites amb poques sitges. Controla la temperatura mitjançant un escàner digital que transfereix tota la informació a un telèfon intel·ligent.
Programari d’escriptori que proporciona informació detallada i continuada de temperatura i humitat del material emmagatzemat a diferents nivells.
Aplicació basada en web per visualitzar totes les dades processades pel programari CTC+

Integració per a l'emmagatzematge de matèries primeres

CTC+ pot treballar amb qualsevol procés de producció que admeti un dels protocols següents: OPC o Modbus