Emmagatzematge segur

Garantiu la qualitat del vostre cereal

Emmagatzematge segur de cereals

A la indústria agroalimentària, és molt important garantir la correcta conservació del cereal durant llargs períodes de temps per evitar-ne el deteriorament o la pèrdua de qualitat. Què cal tenir en compte? L’augment de la temperatura està directament relacionat amb el desenvolupament dels insectes i amb l’activitat biològica del cereal.

Insectes i floridures

Els insectes i les floridures són els principals causants del deteriorament del gra i la pèrdua de qualitat. Els alts nivells de temperatura i humitat n’estimulen el creixement. Per evitar-ho, és molt important mantenir el gra fresc i sec. Les condicions d’emmagatzematge segur són diferents segons el tipus de gra, però en general, una temperatura inferior a 10 ºC i un contingut d’humitat inferior al 14 % proporcionen les condicions òptimes per a un emmagatzematge segur a llarg termini.

Control de la temperatura i la humitat

Per garantir unes bones condicions per a un emmagatzematge segur del gra cal limitar la temperatura i el contingut màxim d’humitat en la recepció del gra. El contingut d’humitat recomanat per a l’emmagatzematge de gra depèn del tipus de gra, però no ha de ser superior al 14 %. Durant el període d’emmagatzematge del gra, les tasques de vigilància, observació i monitoratge són essencials. Les sondes de temperatura i humitat de GESCASER permeten controlar amb precisió l’evolució del gra i són una eina indispensable per garantir-ne l’emmagatzematge segur. L’augment de la temperatura està directament relacionat amb el creixement dels insectes i amb l’activitat biològica del gra. A més, un augment de la humitat també està relacionat amb la presència d’alguns insectes, l’activitat biològica del gra o agents externs com les fuites o la condensació. Per tal d’evitar la condensació, especialment a les sitges metàl·liques, es recomana la instal·lació de sondes anticondensació i extractors de sostre GESCASER.

Ventilació del gra

La ventilació del gra és una eina útil per garantir-ne l’emmagatzematge segur. Si està ben dimensionada, permetrà refredar el gra i mantenir-lo en condicions de seguretat durant el període d’emmagatzematge, i n’evitarà el deteriorament i la pèrdua de qualitat. En general, la ventilació s’utilitza per refredar el gra o per mantenir-lo en condicions d’emmagatzematge segur. A més del refredament, la ventilació provoca un lleuger assecat del gra que permet corregir petites desviacions del contingut d’humitat.
CONSELLS:
  • Ventilar en ambients frescs i humits per tal d’evitar pèrdues de pes per l’assecat associat.
  • Intentar que la temperatura del cereal sigui inferior a la temperatura ambiental. La humitat relativa ambiental hauria d’estar al voltant, o lleugerament per sobre, de la humitat intersticial de l’aire del cereal emmagatzemat (~ 65 %).
  • Si voleu assecar els cereals, ventileu quan l’ambient sigui càlid i sec, ja que el procés és més eficient en aquestes condicions. Es recomana que la temperatura ambient sigui superior als 10 ºC i la humitat relativa inferior al 65 %.
El programari CTC+ desenvolupat per GESCASER permet tres tipus de control de la ventilació: ON / OFF: força l’activació o l’aturada. AUTO: la ventilació només funcionarà si les condicions a l’interior de la sitja ho requereixen i es compleixen les condicions ambientals adequades. Psicomètric: utilitza la psicometria per millorar el rendiment de la ventilació. La ventilació es controla en funció del contingut d’humitat d’equilibri del cereal (EMG), la temperatura ambient i la humitat relativa; sempre que es compleixin les condicions programades per l’usuari.