CTC

Control de la temperatura dels cereals

En la indústria agroalimentària, la correcta conservació del cereal durant llargs períodes de temps és de vital importància per evitar el deteriorament dels aliments.

Els insectes i els fongs són els responsables del deteriorament i la pèrdua de qualitat del cereal emmagatzemat. Els valors alts de temperatura i humitat n’afavoreixen el desenvolupament. Per evitar-ho, és important mantenir el cereal fresc i sec.

Com?

El sistema de termometria CTC desenvolupat per Gescaser és l’eina perfecta per monitorar i conservar el cereal emmagatzemat.
Dissenyat per proporcionar informació detallada i continuada de la temperatura i la humitat del material emmagatzemat a diferents nivells.
APP
Permet visualitzar la temperatura del cereal emmagatzemat amb un telèfon intel·ligent.
Permet visualitzar totes les dades processades pel programari CTC+.