CTC lite

Aplicació per visualitzar la temperatura i la humitat del gra emmagatzemat.

L'aplicació CTC lite està pensada per a plantes amb poques sitges o magatzems amb pocs sensors.

A la part inferior de la sitja o magatzem s’ubicarà una caixa IP66 amb un dispositiu emparellat que llegirà la temperatura i la humitat de tots els sensors i transferirà totes les dades al telèfon intel·ligent.
 

L’aplicació també es pot utilitzar per fer lectures específiques de mostres de cereals amb les llances de mesura ràpida.

CTC lite: una aplicació multiusuari

Diversos usuaris poden tenir l’aplicació instal·lada i connectar-se a la mateixa instal·lació.


Si un usuari fa una lectura, tots els altres poden accedir a aquesta informació.


Totes les dades registrades s'emmagatzemen en línia, de manera que es poden fer gràfics i analitzar tendències

Les dades també es poden exportar en format CSV per analitzar-les en qualsevol full de càlcul.

La informació que apareix a l’aplicació també està disponible des de qualsevol lloc i en qualsevol dispositiu a través de: